Rabu, 03 September 2014

Contoh Kandang Ayam Petelur

Contoh Kandang Ayam Petelur - Berdagang ayam petelur menghasilkan sebagai lahan tuk menerima cash sampingan. Apabila Kamuj memutusan tuk berkecimpung serius marketing indonesia, Kamuj hendak mempelajari teknik metode merawat ayam petelur untuk berkembang sehat da menerima telur dimana bertaraf. Sewrius penjelasan indonesia Kamuj tetao belajar tentang, metode bikin da merawat ayam petelur untuk ternak ayam Kamuj menghasilkan menerima telur dimana bagus da layak dijual. Sewrius perkara indonesia kandang ayam memmengaruhi. Beserta tetao dijelaskan tentang penciptaan kandang ayam petelur Grupp Kandang Ayam Petelur Suitable
Hadir lebih kurang grupp kandang ayam petelur dimana wajib diperhatikan dari Kamuj, agarternak ayam petelur Kamuj terawat bagus.
Suhu serius kandang ayam petelur hendak diatur di dalam antara suhu 33, your five derajat celcius sampai suhu 33 derajat celcius.
Supaya kelembaban kandang suitable, Kamuj hendak mengse kelembaban kandang serius presentasi 59 hingga 70 percent.
Kamuj hendak mengse penerangan sangat untuk suhu kandang sebagai hangat, da taruhkan lampu melalui bohlam kuning untuk panasnya sangat tuk penetasan telur, pasanglah pula termometer dinding.
Atur posisi kandang agar kandang terkena sinar matahari sangat.
Usahakan kandang ayam petelur dimana dicipta kaga melawan arah berlalunya angin dimana bertiup lewat kencang.
Gak usah bikin kandang ayam dimana serba yang tidak terbuka da buatlah sedemikian rupa untuk pergantian udara di dalam serius da luar kandang berjalan laju.
Bangun kandang ayam petelur tadinya tanah ataupun lahan dimana mangante. Gunanya yaitu bilamana hujan turun amat konsumentens da bikin permukaan aliran environment naik, kaga tetao meluberi kandang ayam. Hendak ekstra jadi apabila Kamuj bikin kandang di dalam lahan terbuka dimana terkena gede angin (bukan angin kencang).
Guna bikin kandang ayam ternama, Kamuj kaga wajib merogoh kocok terlampau serius tuk memilih bahan dimana mahal. Dalam paling penting yaitu bahan dimana dipakai tersebut kuat, bisa tetap cieno da mulus dibersihkan.
Sehabis kandang ayam telah dicipta, Kamuj hendak \ kandang oleh perlengkapan dimana layak. Perlengkapan ini yaitu sebagaimana lampu ataupun bohlam lampu kuning, termometer dinding, zona da environment minum. Struktur Kandang Ayam
Model kandang ayam petelur pula menghasilkan dibedakan melalui 2 struktur dimana bertentangan adalah struktur kandang ayam koloni da struktur kandang ayam specific. Struktur kandang ayam koloni yaitu struktur kandang ayam dimana amat tinggi sampai sanggup ditinggali ribuan ayam petelur. Struktur kandang ayam specific serius bahasa english dianggap oleh stand amat tepat tuk ayam petelur dimana diternakkan oleh manfaat komersial. Struktur kandang ayam specific berbentuk 1 tampilan kandang tuk 1 ayam petelur. Model Kandang Dibedakan melalui Model
Kandang ayam petelur selain dibedakan melalui perbedaan struktur kandang, pula menghasilkan dibedakan melalui model lantai dimana terdapat di dalam serius kandang. Jenis-jenis ini yaitu menjadi beserta. 1 ) Kandang Ayam denganLantai Liters
Maksud kandang oleh lantai liters yaitu kandang dimana bagian lantainya dilapisi oleh kulit padi ataupun sekam padi Biasanya model kandang ayam oleh lantai liters hampir sering dicipta tuk peternakan ayam petelur struktur koloni. minimal payments Kandang Ayam oleh Kolong Berlubang
Kandang ayam indonesia yaitu kandang dimana bagian lantainya dipasang batu ataupun kayu kaso oleh jarak da di dalam bagian jaraknya dicipta lubang-lubang. Lubang-lubang tersebut menguntungkan menjadi zona keluarnya kotoran ayam dimana terus jatuh ke bawah da di dalam bawah kandang suah dipasangi zona penampungan kotoran. 2. Kandang ayam oleh lantai campuran
Kandang ayam indonesia adalah koalisi melalui kandang ayam oleh lantai liters da kandang ayam oleh kolong berlubang. Presentasi pemakaian lantai yaitu forty percent lantai liters da 60 per cent lantai kolong berlubang (dimana serius presentasinya terbagi 29% lantai kolong berlubang di dalam bagianm kanan da 29% di dalam bagianm kiri). several. Model Kandang Ayam Petelur Terbuka Oleh Tipe FAE
Mencermati judul penjelasan tadinya, Kamuj persis bertanya-tanya berkaitan tersebut contoh kandang ayam petelur terbuka tipe FAE? FAE yaitu kepanjangan melalui futuristik, aerodinamis da ekonomis. Lalu kandang ayam petelur dicipta sedemikian rupa untuk mempunyai konstruksi dimana palei dan mempunyai skala keuangan dimana bisa membantu pertumbuhan ayam petelur.
Supaya ternak ayam Kamuj berkembang oleh bagus oleh sebab itu sedia lebih kurang syarat dimana hendak dipenuhi. Syarat-syarat ini yaitu pemilihan bibit induk dimana unggul, kandang dimana menyanggupi syarat, nutrisi tercukupi, tata laksana pemeliharaan dimana terjadwal bagus dan kebersihan kandang da kesehatan ayam dimana diperiksa lewat rutin.
Selain tersebut sebetulnya ayam rasante tuk model apa aja semenjak melalui ayam rasante pedaging sampai petelur amat tepat tuk perlu di dalam daerah dataran besar, sedangkan apabila berposisi di dalam dataran rendah oleh sebab itu wajib diatur suhu da aliran udaranya untuk ayam rasante sanggup tetap. Inilah syarat-syarat dimana hendak dipenuhi serius kandang ayam petelur tipe FAE.
Posisi Kandang (Memanjang melalui Timur ke Barat)
Ayam rasante petelur wajib perlu di dalam kandang dimana laju pergantuan udaranya untuk udara kotor di dalam serius kandang sanggup berganti oleh udara dimana ekstra interrumpir. Ayam rasante pula kaga sanggup dijemur berlama-lama di dalam bawah sinar matahari sampai berjam-jam, sebab kulit ayam tetao mengalami kerusakan apabila terlampau cieno di dalam bawah panas matahari.
Pengaturan Lebar Maksimum Kandang
Lebar maksimum diatur setinggi several encajar apabila menjejaki panjang kayu dimana sanggup digunakan. Panjang 1 kayu dimana sanggup digunakan kebanyakan setinggi several encajar, akan tetapi apabila mengalami pemotongan di dalam lebih kurang bagian tuk penyesuan sudut da lain-lain dimana sanggup digunakan sanggup 2, your five hingga 2, 4 encajar doank, oleh sebab itu, lebar maksimum dimana sanggup dicipta hendak mempergunakan 2 batang oleh complete lebar several.
Apabila Kamuj akan bikin kandang oleh ukuran dimana ekstra lebar umpama tadinya ten encajar oleh sebab itu Kamuj hendak bikin tinggu tiang kira-kira sepanjang 4, your five encajar untuk pertukaran serius kandang selalu berjalan
Panjang Kandang Ayam
Apabila Kamuj bikin kandang pantas oleh tipe FAE, oleh sebab itu panjang kandang kaga terbatas ukurannya. Pasal dimana nampak sedia di dalam penyesuaian kedataran tanah da distribusi environment minum, walau kian panjang ukurannya oleh sebab itu tetao kian ekonomis biaya pemeliharaan dimana dikeluarkan. Tetapi apabila Kamuj mempergunakan left nipple, oleh sebab itu kendala pembagian environment minum kag tetao tergantung melalui kedataran tanah.
Pembentukan Atap
Kandang ayam dimana dicipta pantas oleh tipe FAE dicipta bertingkat, kira-kira besar tiang masa dicipta setengah ari ukuran lebar kandang. Rum ini bertujuan tuk menyerap udara panas lewat laju ke atas da udara di dalam bawah kandang \ berganti oleh udara interrumpir. Suhu udara panas melalui luar kandang sanggup dikurangi (futuristik).
Bahan dasar dimana dipakai tuk atap sanggup menggunakan asbes ataupun galvalum dimana sifatnya menghasilkan memantulkan panas matahari, untuk suhu di dalam serius kandang selalu terurus da kaga berlangsung overheat. Apabila Kamuj bikin lebh melalui 1 kandang, oleh sebab itu Kamuj hendak membantu jarak sangat tengah kandang untuk sirkulasi udaranya laju dan menjauhkan penularan penyakit di dalam ayam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar